Tr?sorter

Bliv klogere p? tr?et bag m?blerne

Information om Elletr?

Elletr? tilh?rer birkefamilien

Elletr? tilh?rer birkefamilien. Sl?gtsnavnet glutinosa betyder kl?brig, som hentyder til at de unge blade er kl?brige.

Elletr?er opn?r en h?jde p? 15 ? 27 meter, med en l?ngde uden knaster p? 6 ? 12 meter og en diameter p? 0,3 ? 1,2 meter. I Danmark bliver elletr?er sj?ldent over 20 meter. El har en meget kraftig ungdomsv?kst, som aftager ved 30 ?rs alderen. Den kraftige ungdomsv?kst udnyttes i bl.a. Sverige, hvor El plantes som energiskov (tr? til energifremstilling).

Udpr?get fugtigbundstr?

El er et udpr?get fugtigbundstr?, og man ser typisk el i sumpede omr?der af skoven, fordi den kan gro, selvom r?dderne konstant er d?kket af vand.

I skovbruget bliver den i stigende grad brugt som ammetr?, dvs. den plantes for at beskytte frostf?lsomme tr?er som b?g, ask eller nordmannsgran.?Af elletr? f?r man de bedste tr?sko, fordi el har en homogen struktur, lav massefylde og en ringe tilb?jelighed til at optage vand. I dag bruger m?belindustrien el til imitation af palisander og til k?kkenskabe.

Elletr? anvendt til at bygge skibe

Historisk har elletr? v?ret anvendt til fremstilling af skibe, blindtr? til krydsfiner og m?belplader, tr?kul, skjolde og leget?j. Tr?drejere er s?rlig glade for el fordi det er let at bearbejde. Elletr? anvendes fortsat i rygeovne.

Da Elletr? er meget holdbar under vand, er det gennem tiden blevet brugt til bropiller og bundgarnsp?le, til b?de ? og til fundamenter for store huse, der skulle bygges p? fugtige steder. Det siges, at nogle af husene i Venedig er bygget p? stammer af Elletr?.

Udhulede ellestammer blev brugt som vandledninger i 1500 tallet. Barken blev tidligere brugt til garvning.

Fysiske og mekaniske egenskaber

V?gt

T?rrumv?gt (ovnt?r)?????????????????????????????????? 470-500-520 kg/m?

?V?gt (luftt?r) ?????????????????????????????????????????? 500-530-550 kg/m?

Svind – Fra frisk tr? til absolut t?rt

?Radialt?????????? ?????????????????????????????????????????? 4,4%

?Tangentialt???? ?????????????????????????????????????????? 7,3%

?Volumen??????? ?????????????????????????????????????????? 12,6%

?Mekaniske egenskaber for sm? knastfrie pr?ver med 12 % tr?fugt

?Tr?kstyrke i fiberretningen??? ???????????????????? 92 MPa

?Trykstyrke i fiberretningen???? ???????????????????? 39 ? 52 MPa

?B?jningsstyrke i fiberretningen??????????????????? 78 ? 95 MPa

?Elasticitetsmodul i fiberretningen???????????????? 9.000 ? 12.000 MPa

?H?rdhed, [Janka] i endetr栠 ???????????????????? 44 MPa

Information om Egetr?

Egetr? tilh?rer b?gefamilien

Plantedirektoratet anbefaler navnet ?stilkeg?, men i daglig tale kaldes arten for eg ? et ord der er mere end 2000 ?r gammelt. Eg tilh?rer b?gefamilien (Fagaceae).

Egens naturlige udbredelse er stort set som b?gens, dog vokser eg naturligt lidt l?ngere mod nord og ?st. Stilkegens udbredelse er noget st?rre end vinteregen.

Vinteregen vokser ikke s? langt mod nord. De st?rste m?ngder eg vokser i Frankrig, Tyskland, ?strig, Polen, Tjekkiet og de baltiske lande.

I Danmark kan Eg vokse overalt

I Danmark kan eg vokse overalt. Ved den danske skovt?lling i ?r 2000 var der 43.000 ha med eg i Danmark. Det svarer til ca. 9,5% af skovarealet. Egearealet har v?ret stigende siden 1965.

Der er variationer i egens voksesteder; lige fra lavt egekrat p? de jyske heder til retvoksede bevoksninger p? op til 35 meters h?je p? gode lokaliteter. Rette stammer uden knaster, med diametre op til 3 meter, ses ogs? i Danmark.

I skovbruget f?ldes?der typisk ved 120-150 ?r og da er bevoksningerne 20 ? 25 meter h?je med en stammediameter p? 0,6 ? 1,5 meter.

Egetr? er st?rkt og holdbart tr?

Eg er st?rkt, det svinder ikke s? meget og det er holdbart. Derfor bliver eg ogs? brugt til mange ting. Gulve, hegnsp?le, bundgarnsp?le, redskaber, t?nder, kister, fin?r, m?bler og inventar. Til? den mere sj?ldne anvendelse h?rer tr?badekar.

Historisk har eg v?ret anvendt til fx: bindingsv?rk, krumtr? (til skibe), vogne, broer og tagsp?n. Pga. egetr?ets h?je indhold af garvestoffer, har det ogs? v?ret anvendt til garvning af huder og skind og til lagring og modning af vin og spiritus.

De gode egenskaber har gjort tr?et s? eftertragtet at mange naturlige egeskove gennem tiden er bukket under for rovdrift. Da engl?nderne erobrede den danske fl?de i 1807, blev der brug for store egetr?er til skibsbygning og kongen beslaglagde derfor eg og forb?d udf?rsel af tr?arten fra Norge og Danmark.

Fysiske og mekaniske egenskaber

?V?gt

?T?rrumv?gt (ovnt?r)??????????? ????????????????????? 630-670-710 kg/m?

?V?gt (luftt?r) ??????????????????????????????????????????? 670-710-760? kg/m?

?Svind – Fra frisk tr? til absolut t?rt

?Radialt?????????? ?????????????????????????????????????????? 4%

?Tangentialt???? ???????????????????? ????????????????????? 7,8%

?Volumen??????? ? ????????????????????????????????????????? 12,2%

?Mekaniske egenskaber for sm? knastfrie pr?ver med 12 % tr?fugt

?Tr?kstyrke i fiberretningen??? ???????????????????? 90 MPa

?Trykstyrke i fiberretningen???? ???????????????????? 53-65 MPa

?B?jningsstyrke i fiberretningen??????????????????? 90-100 MPa

?Elasticitetsmodul i fiberretningen???????????????? 10.000 ? 13.000 MPa

?H?rdhed, [Janka] i endetr栠 ???????????????????? 690 MPa

Information om Asketr?

Ask tilh?rer olivenfamilien

Plantedirektoratet anbefaler navnet ?almindelig ask?, men i daglig tale kaldes arten for ask ? et ord der er mere end 2000 ?r gammelt. Ask tilh?rer olivenfamilien (Oleaceae).

Ved den danske skovt?lling i 2000 var der 13.000 ha med ask i de danske skove. Det svarer til ca. 2,7 % af skovarealet. De danske skove t?lles hver 10. ?r og siden 1990 er der kommet 3000 ha mere ask. Ask er en hjemmeh?rende tr?art, dvs. den forekommer naturligt i Danmark. Og det har den gjort de sidste 9200 ?r.

Ask bliver op til 40 meter i h?jden

I Danmark er ask m?lt op til 40 meter i h?jden og 1 meter i diameteren. Modne askebevoksninger bliver 25 ? 30 meter h?je med en knastfri stamme p? 10 ? 15 meter og en stammediameter p? 0,6 ? 1,5 meter.?

I skovdriften f?lder man typisk ask n?r det er mellem 60-80 ?r. Ask kan blive 2-300 ?r.?Ask kan vokse p? de fleste jordbundstyper og vandm?ngder. Men som tr? i skoven der skal producere god kvalitet af veddet, vokser ask bedst p? dyb muldjord med underlag af lerjord og med god bev?gelse i grundvandet.

Ask er en tung og h?rd tr?sort

Ask er en relativ tung og h?rd tr?art med gode mekaniske egenskaber. Specielt har asketr? stor sejhed, som udnyttes i bl.a. sportsrekvisitter, redskaber og skafter, gulve, bundgarnsp?le, leget?j, lister, m?bler og fin?r.? Ask er den bedst egnede l?vtr?art til sp?nplader.

I oldtiden brugte man ask til skafter, vogne, stiger, spyd og buer. De f?rste flyvemaskiner blev bygget af asketr?.

Nedenfor er angivet gennemsnitsv?rdier for asks fysiske og mekaniske egenskaber anf?rt i litteraturen. Den naturlige variation i veddet er ?rsag til, at variationen p? de angivne v?rdier er meget stor.

Fysiske og mekaniske egenskaber

V?gt

T?rrumv?gt (beregnet)??????????????????????????????? 520-780 kg/m?

Luftt?rt?????????????????????????????????????????????????????? 550-680-800 kg/m?

Svind fra frisk tr? til absolut t?rt

Radialt??????????? ??????????????????????????????????????????? 5,0%

Tangentialt????? ??????????????????????????????????????????? 8,0%

Volumen???????? ??????????????????????????????????????????? 13,2%

Mekaniske egenskaber for sm? knastfrie pr?ver med 12 % tr?fugt

Tr?kstyrke i fiberretningen???? ????????????????????? 165 MPa

Trykstyrke i fiberretningen????? ????????????????????? 38 ? 58 MPa

B?jningsstyrke i fiberretningen???????????????????? 80 ? 120 MPa

Elasticitetsmodul i fiberretningen????????????????? 8.300 ? 13.400 MPa

H?rdhed, [Janka] i endetr栠? ????????????????????? 76 MPa

S?dan m?ler du tr?ets h?rdhed

N?r man skal m?le h?rdheden i en tr?sort, s? bruger man en speciel test kaldet?Janka H?rheds test.?I testen tager man en lille metalkugle, som man trykker ned i tr?et ? N?r kuglen er trykket halvt ned i tr?et, ser man p? hvor stort et kilotryk man har brugt.

Feks skal man bruge et tryk p? 760 kilo, for at f? kuglen halvt ned i et stykke t?rt ASKETR?.

Herunder kan du se en oversigt over h?rdheden p? de forskellige tr?sorter:

B?G? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?780

ASK?????????????? ????????????????????? 760

L?N? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?750

EG? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?690

ELM? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?640

KIRSEB?R? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?590

ELLETRƠ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?440

L?RK? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 380

LIND? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?310

FYRRETR? / DOUGLAS? ? ? ?300

R?DGRAN????????????????????????? 270

M?bler der er anderledes og ikke findes andre steder

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra. Quisque a vehicula magna. Mauris semper odio sit amet est blandit, quis pellentesque erat finibus. Duis aliquet rhoncus risus vitae porta.

Ring nu
Send en besked